Zuidpark

Spaklerweg 50 – 52

Spaklerweg 50 – 52

Zuidpark

Op Zuidpark verzorgt Heren2 het ontwikkelmanagement. Op de centrale parkeerplaats zal een multifunctioneel woon-werkgebied ontwikkeld worden. Grofweg behelst het plan een toevoeging bij de bestaande kantoren van 250 woningen en 24.000 m2 BVO werken en voorzieningen. Heren2 neemt namens de eigenaar het initiatief en begeleidt de ontwikkeling, van stedenbouwkundige visie tot de verdere uitwerking van het plan.

Hierbij onderhoudt en begeleidt Heren2 de contacten en processen met de omgeving, de gemeente, de architecten en adviseurs en de marktpartijen.

Stedebouwkundige

OZ Architects, Amsterdam

Aannemer

N.t.b.

Type gebouw

Kantoorgebouw

Locatie

Amstel Business Park te Ouder- Amstel/ Amsterdam

BVO (m2)

Extra Parkeerplaatsen

woningen

Spaklerweg 50 – 52