Werkwijze &

Diensten

SERVICES

Onze diensten

Gebiedsontwikkeling

Projectontwikkeling

Property & Assetmanagement

Gebiedsontwikkeling

Heren2 is gespecialiseerd in de herontwikkeling van grote, stedelijke gebieden. Investeren in een langetermijnvisie is daarbij essentieel omdat de transformatie van een stedelijk gebied maatwerk is. Heren2 staat voor stijlvolle inrichting van het gebied en optimalisatie van de openbare ruimte. Kwaliteit en duurzaamheid zijn altijd leidend.

Projectontwikkeling

Heren2 ontwikkelt voor eigen risico of in de rol van gedelegeerd ontwikkelaar appartementen, kantoren en industrieel vastgoed. Hierbij wordt een haalbaarheidsanalyse opgesteld, waarin diverse (her)ontwikkelingsscenario’s de revue passeren. De ontwikkelingsscenario’s worden op technische, juridische, en financiële haalbaarheid getoetst en voert Heren2 de onderhandelingen met overheden, (potentiële) huurders, adviseurs en aannemers en coördineren wij de vergunningsprocedures, het voorbereidings- en het uitvoeringsproces tot en met de oplevering.

Vastgoedconsultancy

Op het gebied van consultancy is Heren2 een betrouwbare partner met gevoel en klasse. Dankzij de aanwezigheid van de juiste specialisten garandeert Heren2 op zowel bouwkundig, juridisch als commercieel gebied van toegevoegde waarde te zijn. Voor beleggers en/of ontwikkelaars voert Heren2 volledige Technisch Due Dilligences en haalbaarheidsstudies uit voor allerlei bouw- en/of huisvestingsprojecten tot het managen van gebouwen en/of portefeuilles.

Property & Assetmanagement

Heren2 voert de directie en het beheer over zowel zijn eigen portefeuille als de portefeuilles van anderen. Heren2 voert de directie over de vennootschappen, doet de vennootschappelijke administratie en beheert de panden technisch, juridisch en commercieel. Heren2 bepaalt het beleid met betrekking tot aan- en verkoop van vastgoedobjecten alsmede de uitvoering daarvan. In samenspraak met de aandeelhouders wordt de financiering gestructureerd en wordt onderhandeld met de hypotheekverstrekkers.